سلام دوستان
خبرگزاری آزادبلوچ تا زمانیکه میهن بلاگ اجازه فعالیت در حیطه خودش را بدهد ! با این آدرس به فعالیت ادامه خواهد داد
آزاد بلوچ سعی خواهد کرد ندایی باشد از مظلومیت مردمش